محدثه شاهسواری

Call Center Specialist

امیرمحمد عسکری

Front-end Developer
سارا وان

سارا وان

Motion Graphic Designer
مژده صادقیان

مژده صادقیان

Visual Content Creator
سمیرا مرتضوی

سمیرا مرتضوی

Call Center Specialist

بابک جعفری

Social Media Specialist

هومن رحمانی

Graphic Designer
محمد فیروزی

محمد فیروزی

iOS Developer
فرزانه حاجیلوییان

فرزانه حاجیلوییان

Human Resources Manager
اسماعیل رحیمی

اسماعیل رحیمی

iOS Developer
محسن شاعری

محسن شاعری

Executive Manager
حسام مصلح

حسام مصلح

Back-end Developer

ملوک عباسی

Call Center Specialist

مهدی نصرالله تبار

Product Owner
مونا ولی‌نژاد

مونا ولی‌نژاد

Content Creator Supervisor
محمد فهیمی

محمد فهیمی

Android Developer

میلاد افخمی

Front-end Developer
منصوره حق‌پرست

منصوره حق‌پرست

Call Center Team Lead
میثم حاجی‌مزدارانی

میثم حاجی‌مزدارانی

IoT Technology Manager
میترا ارسنجانی

میترا ارسنجانی

Content Creator Specialist

سالیا شهریاری

Visual Content Creator

سمیرا گودرزی

Call Center Specialist
سینا خلیلی

سینا خلیلی

CTO