فرهنگ کلی عرش

 

خلاقیت و ایده‌پردازی

پیشرفت و یادگیری

اثربخشی بالا

توسعه فردی

 

ویژگیهایی که برای بودن در تیم عرش باید داشته باشیم

 

تفکر خلاقانه

تصمیم‌گیری منطقی و به موقع

کشف مسائل و ارائه راه‌حل

توانایی تشخیص زمان مناسب برای انجام کارها

اهل مطالعه و یادگیری

بدنبال پیشرفت

روحیه تیمی قوی

 

ارزشهای ما

 

خلاقیت

یادگیری سریع و مشتاقانه

شناخت استراتژی ما، بازار ما و مشتریان ما

همراهی و وفاداری

نوآوری

بررسی ریشه‌ای موضوعات و ارائه راه‌حل برای چالشها

به چالش کشیدن فرضیات و ارائه دیدگاههای بهتر

ارائه راهکارهای خلاقانه و کارآمد

کشف راه‌حل برای انجام امور در ساده‌ترین و سریعترین زمان ممکن

صداقت

پذیرفتن مسئولیت

روراستی و صداقت با خود و دیگران در کار

ارتباطات ما

هنر گوش کردن

احترام به یکدیگر بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه شغلی

برخورد منطقی و متناسب در مقابل نظرات مخالف

حفظ خونسردی در شرایط بحرانی